Categories
Life

Kaisipang dagang-dingding  

First published in Tulay Monthly, Chinese-Filipino Digest 1, no. 7 (December 11, 1988): 6. “Walang bahay na walang butas.” Ito ang kawikaan ng dagang-dingding. Kahit na bahay na kongkreto ay puwedeng pasukin at kahit na munting butas ay puwedeng magamit na lusutan. Ang kaisipang ito ang sanhi ng maraming korupsiyon at kaguluhan sa ating lipunan. […]