Categories
Kaisa Page

Maligaya ka ba?  

First published in Tulay Monthly, Chinese-Filipino Digest 2, no. 7 (December 24, 1989): 9. Maraming taon ang nakaraan, isang awitin ang aking narinig na labis kong naibigan. Higit kaysa sa himig, ang tumimo sa aking isipan ay ang mensaheng dulot ng awitin: “Everybody wants to find the blue bird,” paulit-ulit na sinasabi sa awitin. Sa […]

Categories
Kaisa Page

Tamad nga ba si Juan?

First published in Tulay, Monthly Chinese-Filipino Digest 2, no. 5 (October 22, 1989): 8-9. Sa aking trabaho, paminsan-minsa’y may nakakasama akong taga-ibang bansa, at tuwing may pagkakataon, sa mga pakikipag-usap ko sa kanila, paarok kong itinatanong: Ano ang masasabi nila sa Pilipino? Madalas na nababanggit bilang positibong katangian ang pagiging masayahin at palakaibigan ng mga […]

Categories
Kaisa Page

Bago maging kulelat  

First published in Tulay Monthly, Chinese-Filipino Digest 2, no. 6 (November 19, 1989): 7, 11. Kamakailan, habang sakay ng pampasaherong dyip, isang nakatutuwang palabas ang aking nasaksihan. Tumatakbo noon ang sasakyan sa isang kalyeng mistulang munting smokey mountain dahil sa mga nakatambak na basurang sabihin pa‘y naghahatid ng di nakawiwiling amoy sa ilong ng mga […]

Categories
Kaisa Page

Tsinong-Pilipino: Isip at damdamin

First published in Tulay Monthly 1, no. 3 (August 1988): 7 Nagsisimula nang umakyat ang Pilipinas tungo sa tugatog ng pagbabangong pang-ekonomiya. Kailangang magpasya ang pamahalaan. Hahayaan ba nito ang mga Tsino na maging kabalikat ng mga Pilipino sa pag-akyat sa tugatog na ito, o hahayaan na lang silang magmasid sa isang tabi? Itinuturo sa […]